Avans Ondernemerscentrum

Animo voor ondernemerschap blijft vrijwel gelijk

19 februari 2019 door Avans Ondernemerscentrum

Sinds 2015 doet Avans elk jaar onderzoek naar de interesse van studenten in ondernemerschap. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in het rapport ‘Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool’. De belangrijkste conclusie is dat de animo voor ondernemerschap de afgelopen jaren vrijwel gelijk is gebleven. Op academieniveau zijn wel duidelijke verschillen te zien. 

870 studentondernemers

Avans telt dit jaar 870 studentondernemers, 48 meer dan in 2016. Omdat ook het aantal ingeschreven studenten in deze periode is gestegen, blijft het percentage gelijk, namelijk 2,8%. Nog eens 2.417 studenten (7,8%) geven aan tijdens of na hun studie een onderneming te willen starten en 10.758 (34,5%) hebben dit in beraad. Ook deze percentages zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2016.

De diverse domeinen, academies en opleidingen vertonen opvallende verschillen in interesse in ondernemerschap. Economie en Techniek lopen net als bij de eerdere onderzoeken voorop, het domein Maatschappelijk kent de minste studentondernemers.

Procentueel studeren de meeste studentondernemers binnen AOMI, AMBM en AKV. Ondernemerschap wordt binnen de eerste twee academies ook steeds populairder, terwijl  er een sterke daling te zien is bij AVD en AI&I.

Mannelijke studenten zijn gemiddeld meer geïnteresseerd in het opzetten van een eigen bedrijf dan vrouwelijke. Daarnaast is het percentage mannelijke studenten dat reeds een bedrijf is gestart driemaal zo groot (3,9%) als het percentage vrouwelijke studenten (1,3%). In 2016 waren deze cijfers exact hetzelfde.

Het onderzoek

Aan het onderzoek hebben dit jaar 31.153 studenten (alle nieuwe inschrijvers en herinschrijvers) deelgenomen. Via Studielink is aan studenten de vraag gesteld of men van plan is een eigen bedrijf te starten of dat al heeft gedaan. Deze verplichte vraag luidde als volgt: “Ben je van plan een eigen bedrijf te beginnen?’ De volgende antwoorden waren hierop mogelijk: Nee / Misschien / Ja, na mijn studie / Ja, tijdens mijn studie / Ja, ik ben al gestart. Omdat vorig jaar alleen de eerstejaars studenten zijn benaderd voor dit onderzoek, zijn de resultaten van het huidige studiejaar voornamelijk vergeleken met de uitkomsten van de meting in 2016/2017. Het volledige rapport kun je hier nalezen.

 

Studentondernemerschap binnen Avans 2018-2019

Soort
PDF
Publicatiedatum
19 feb 2019
Laatst bijgewerkt op 19 februari 2019.