Avans Ondernemerscentrum

Kennispartner in de regio

Avans Hogeschool is een toekomstgerichte kennisinstelling. Het Avans Ondernemerscentrum participeert in diverse kennisnetwerken in de regio namens Avans Hogeschool om innovatie en ondernemersschap te bevorderen.

We ontwikkelen nieuwe kennis voor de samenleving en houden ons onderwijs daarmee actueel en de samenleving. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Dus bundelen we onze krachten. 

Lees meer informatie bestemd voor bedrijven en instellingen op onze website

Avans als businesspartner

Waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineenslaan, ontstaan innovatieve producten, businessmodellen en technologieën. Daarom investeren we volop in campussen en livinglabs. Avans is kennispartner bij verschillende campussen op het gebied van automotive, agrifood, logistiek, high-techsystemen, life sciences, creatieve industrie, chemie en maintenance. Onze studenten, docenten en lectoren werken er mee aan het ontwikkelen, testen en implementeren van doelgerichte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarmee versterken we ook de innovatiekracht in de regio. De resultaten gebruiken we om ons onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Avans neemt ook deel in diverse regionale projecten op het gebied van ondernemerschap.

Laatst bijgewerkt op 11 juli 2018.